Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Chương 1. Bài 3. Tạo chương trình java đầu tiên trên Eclipse

Phần 1: Java Căn Bản Chương 1. Các khái niệm về Java Bài 3. Tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse

Chương 1. Bài 3.

Tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse

1.4.2. Tạo chương trình java đầu tiên
Khi mới học java có khi nào bạn tự hỏi các doạn code java được viết vào đâu (editor nào)? biên dịch và chạy nó như nào? Bạn có thể tham khảo bài Hello World trong java để biết cách tạo chương trình java bằng notepad và hiểu một chương trình java được biên địch như thế nào.
Nhưng sau đó bạn nên biết và sử dụng eclipse hoặc netbean, vì chúng là 2 IDE miễn phí phổ biến mạnh mẽ nhất được sử dụng trong việc lập trình java. Phần này plpsoft.vn hướng dẫn bạn cách tạo và chạy chương trình java đầu tiên trên eclipse.
Tiếp theo là bạn cần phải tải về và cài đặt eclipse. Tham khảo bài download và cài đặt Eclipse IDE cho lập trình Java.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Link: Hướng dẫn cài đặt Eclipse IDE
________________________________________

1.4.2.1 Tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse
Dưới đây là các bước tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse:
Chọn File -> New -> Other...
Nhập Wizards = "java project" để tìm kiếm nhanh:
Sau đó chọn "Java Project" -> Next:
 
(Hoặc: File->New ->Project; Chọn Java Project)
 
Nhập project name: "Java-Hello-World" -> Finish
 
Chọn tiếp: Don’t Create
 
Click OK tại dialog "Open Associated Perspective"

Tạo package cho project: click chuột phải vào "src" -> New -> packpage
 
Nhập package name = "vn.plpsoft" -> Finish
 
Click chuột phải vào packpage "vn.plpsoft" -> New -> Class
 
Nhập Name = "HelloWorld" -> Finish
 
Eclipse tạo cho bạn lớp HelloWorld.java như sau:


Viết hàm main cho lớp HelloWorld.java như sau:
 
________________________________________

1.4.2.2 Chạy chương trình java đầu tiên trên eclipse
Sử dụng tổ hớp phím CTRL + F11 để chạy (run) chương trình java trên eclipse, với chương trình đã tạo ở trên chúng ta có kết quả như sau:
 
Xem thư mục chứa mã nguồn:


______________________

Bài học trước:

Chương 1. Bài 2. Cài đặt môi trường Java

Bài tiếp theo:
Chương 1. Bài 4. Biên dịch Hello World Trong Java bằng lệnh
________________________________________

Tin Khác