Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Chương 1. Bài 3. Tạo chương trình java đầu tiên trên Eclipse

Phần 1: Java Căn Bản Chương 1. Các khái niệm về Java Bài 3. Tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse

Chương 1. Bài 3.

Tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse

1.4.2. Tạo chương trình java đầu tiên
Khi mới học java có khi nào bạn tự hỏi các doạn code java được viết vào đâu (editor nào)? biên dịch và chạy nó như nào? Bạn có thể tham khảo bài Hello World trong java để biết cách tạo chương trình java bằng notepad và hiểu một chương trình java được biên địch như thế nào.
Nhưng sau đó bạn nên biết và sử dụng eclipse hoặc netbean, vì chúng là 2 IDE miễn phí phổ biến mạnh mẽ nhất được sử dụng trong việc lập trình java. Phần này plpsoft.vn hướng dẫn bạn cách tạo và chạy chương trình java đầu tiên trên eclipse.
Tiếp theo là bạn cần phải tải về và cài đặt eclipse. Tham khảo bài download và cài đặt Eclipse IDE cho lập trình Java.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Link: Hướng dẫn cài đặt Eclipse IDE
________________________________________

1.4.2.1 Tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse
Dưới đây là các bước tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse:
Chọn File -> New -> Other...
Nhập Wizards = "java project" để tìm kiếm nhanh:
Sau đó chọn "Java Project" -> Next:
 
(Hoặc: File->New ->Project; Chọn Java Project)
 
Nhập project name: "Java-Hello-World" -> Finish
 
Chọn tiếp: Don’t Create
 
Click OK tại dialog "Open Associated Perspective"

Tin Khác