Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Eclipse

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Eclipse

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Eclipse

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:

  • Eclipse 4.6 (Code NEON)

2- Download Eclipse

Có rất nhiều các gói để bạn download, chúng chỉ khác nhau về các plugin có sẵn trong đó. Bạn nên download gói "Eclipse IDE for Enterprise Java Developers". Trong quá trình lập trình đòi hỏi thêm các Plugin bạn có thể cài đặt mở rộng thêm.

Tiếp tục cài chương trình Eclipse.

3- Các cài đặt các yêu cầu

Đảm bảo rằng trên máy tính của bạn đã cài đặt Java. Ví dụ trên máy tính của tôi đã cài đặt Java phiên bản 8.

https://s1.o7planning.com/vi/10379/images/670397.png

Trong trường hợp bạn chưa cài đặt Java, bạn có thể xem hướng dẫn tại:

4- Cài đặt và cấu hình Eclipse

Giải nén Eclipse bạn vừa download được vào một thư mục nào đó. Chẳng hạn:

  • C:/DevPrograms

https://s1.o7planning.com/vi/10379/images/670388.png

Bạn có thể chạy Eclipse bằng cách chạy file eclipse.exe

Tin Khác