Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - Bài 4 - Hướng Dẫn Nhập Hàng

PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - Bài 4 - Hướng Dẫn Nhập Hàng …

Xem thêm
PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - Bài 3 - Hướng Dẫn Bán Hàng

PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - Bài 3 - Hướng Dẫn Bán Hàng …

Xem thêm
PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - Bài 2 - Hướng dẫn thêm, xóa, sửa danh mục hàng hóa

PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - Bài 2 - Hướng dẫn thêm, xóa, sửa danh mục hàng hóa …

Xem thêm
PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - Bài 1 - Hướng dẫn thêm, xóa, sửa danh mục nhóm hàng hóa

PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG  1. Hướng dẫn thêm, xóa, sửa danh mục nhóm hàng hóa …

Xem thêm
Phục hồi cơ sở dữ liệu

Chú ý: Không sử dụng tùy ý lệnh này. Chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết. …

Xem thêm
Sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày

Sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày …

Xem thêm