Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - Bài 2 - Hướng dẫn thêm, xóa, sửa danh mục hàng hóa

PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - Bài 2 - Hướng dẫn thêm, xóa, sửa danh mục hàng hóa

PLPSOFT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Bài 2 - Hướng dẫn thêm, xóa, sửa danh mục hàng hóa

Video hướng dẫn:

 

Tin Khác