Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ SALES, VĂN PHÒNG, TRUYỀN THÔNG, TELESALE TẠI Cần Thơ - Vĩnh Long - An Giang

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ SALES, VĂN PHÒNG, TRUYỀN THÔNG, TELESALE TẠI Cần Thơ - Vĩnh Long - An Giang

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ SALES, VĂN PHÒNG, TRUYỀN THÔNG, TELESALE TẠI Cn Thơ - Vĩnh Long - An Giang

 

#VIC_LÀM_THI_4.0

+ Nhân viên telesale

+ Nhân viên văn phòng

+ Nhân viên truyn thông

+ qun lý sale

✨Thu nhp : 7.000.000 - 15.000.000 tr/Tháng

🌲🌲🌲Hình thc làm vic: trao đổi trc tiếp khi phng vn

🌿🌿🌿Quyn li:

🎉 Được đào to li nghip v hoàn toàn, được hc hi, gp g chuyên gia, HLV cp 1 quc gia, Tiến sĩ, Thc sĩ.....

🎉 Làm vic trong môi trường năng động, thân thin, có nhiu cơ hi thăng tiến & phát trin.

🎉 Du lch, dã ngoi picnic.

🕕Thi gian🕕

-- T2- T7 hng tun ( CN nghĩ )

👉👉👉Yêu cu: NG VIÊN CÓ THIN CHÍ NGHIÊM TÚC TÌM VIC

🍀🍀Bng cp ti thiu: tt nghip THPT

🍀🍀Không chú trng ngoi hình, không đòi hi kinh nghim

🍀🍀Ưu tiên ng viên vui v, hot bát, hòa đồng, có tinh thn hc hi,....

liên h trc tiếp 0939.823.896 gp K

(zalo: 0843.22.88.17)

Địa ch: Cn Thơ - Vĩnh Long - An Giang

 

Tin Khác