Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Tuyển dụng Giáo Viên / Tư vấn viên/ Trợ giảng Tiếng Anh tại Vĩnh Long

Tuyển dụng Giáo Viên / Tư vấn viên/ Trợ giảng Tiếng Anh tại Vĩnh Long

Tuyển dụng Giáo Viên / Tư vấn viên/ Trợ giảng Tiếng Anh tại Vĩnh Long

Nơi tuyển: Anh ngữ Mỹ Úc - Giáo dục hạnh phúc · Vĩnh Long

THÔNG BÁO TUYN DNG

S lượng: 7 Giáo viên - 3 Tư vn viên - 3 Trợ Giảng

Nơi làm vic: trung tâm ANH NG M ÚC - 58E Phm Thái Bường, phường 4, thành ph Vĩnh Long

Thi gian: Full time / Part time

Mc lương : 3 - 7 triu

► MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Ging dy tiếng Anh

Tư vn khoá hc/ CSKH

H tr giáo viên quản lý lớp/ thực hành tiếng anh với học viên

Công vic b tr:

• Cùng với team hoàn thành những dự án liên quan đến dạy và học.

► YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Yêu ngh, cu tiến, tinh thn CAN DO, ham hc hi, ...

Có bng Cambridge là mt li thế nếu không sẽ được đào tạo.

► QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Môi trường làm vic năng động

Được đóng BHXH, BHYT

Thưởng theo KPIs

Du lch, training hàng năm

Được khuyến khích phát trin bn thân, khuyến khích sáng to và đổi mi

Lương hưởng xng đáng theo năng lc

 

► HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Liên hệ Trc tiếp: s 58E Phm Thái Bường, phường 4, thành ph Vĩnh Long - Anh ng M Úc

 

Tin Khác