Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Kênh Youtube PLP EYES, Demo các bài học về lập trình, mạng máy tính, phần mềm, phần cứng

Kênh demo các bài học về lập trình, mạng máy tính, phần cứng, phần mềm, ....

Kênh Youtube Demo Bài Học

PLP EYES

 

Kênh Youtube demo các bài học về lập trình, mạng máy tính, phần cứng, phần mềm, ....

 

Link kênh: https://www.youtube.com/channel/UCxvox3vjPfyD8zeP77FNhZw

-----------------------

TÊN KÊNH: PLP EYES

 

 

Tin Khác