Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

DỊCH VỤ BẢO MẬT MẠNG MÁY TÍNH - COMPUTER NETWORK SECURITY SERVICES

DỊCH VỤ BẢO MẬT MẠNG MÁY TÍNH - COMPUTER NETWORK SECURITY SERVICES. (PLPSOFT - COMPUTER NETWORK SECURITY CENTER). Bộ phận PLP-CNSC chuyên về bảo mật mạng máy tính, cung cấp dịch vụ bảo mật máy tính cho các công ty, doanh nghiệp, cơ quan.

DỊCH VỤ BẢO MẬT MẠNG MÁY TÍNH

PLPSOFT - COMPUTER NETWORK SECURITY CENTER

 

Bộ phận PLP-CNSC chuyên về bảo mật mạng máy tính, cung cấp dịch vụ bảo mật máy tính cho các công ty, doanh nghiệp, cơ quan.

Cung cấp giải pháp bảo mật, thiết bị và phần mềm bảo mật, cung cấp gói huấn luyện quản trị mạng, bảo mật mạng cho nhân viên doanh nghiệp.

Tư vấn, xây dựng hệ thống mạng máy tính, cài đặt hệ thống mạng.

Cung cấp nhân sự, cho thuê nhân sự bảo mật máy tính.


Mọi liên hệ xin gọi về: 0909.141.661 (Mr. Phúc)

 

 

 


 

Tin Khác