Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Tổng hợp các mẫu KPI cho các phòng ban trong doanh nghiệp 2021

Tổng hợp các mẫu KPI cho các phòng ban trong doanh nghiệp 2021

Tổng hợp các mẫu KPI

cho các phòng ban trong doanh nghiệp 2021

 

Xây dựng KPI các phòng ban là nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng hệ thống đánh giá KPI hoàn thiện cho các phòng ban trong doanh nghiệp? 

KPI là viết tắt của Key Performance Indicators – chỉ số thể hiện kết quả tiến trình làm việc và đồng thời được sử dụng như là thước đo cho các mục tiêu công việc. Thay vì đặt các mục tiêu theo kiểu chung chung, chúng ta sử dụng KPI các phòng ban để cụ thể hóa mục tiêu này. 

KPI các phòng ban là gì?

KPI các phòng ban là gì?

Mỗi doanh nghiệp sẽ có hệ thống đánh giá KPI các phòng ban khác nhau, mỗi phòng ban tại từng thời điểm khác nhau cũng sẽ có những tiêu chí đánh giá khác nhau. Vì vậy đây sẽ chỉ là tiền đề cho bạn tham khảo những tiêu chí thường có và bạn có thể tự do lựa chọn theo mong muốn để hoàn thiện mẫu KPI các phòng ban của riêng đội nhóm mình. Đối với mỗi mục lớn của KPI các phòng ban, bài viết chỉ đưa ra những chỉ số đánh giá thuộc chỉ số chuyên môn, những chỉ số khác sẽ được tổng hợp ở cuối bài như chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân và chỉ số phát triển cá nhân.

Hệ thống đánh giá KPI các phòng ban

Hệ thống đánh giá KPI các phòng ban

1. KPI nhà máy

Đối với chỉ số chuyên môn, hệ thống đánh giá KPI các phòng sẽ tương đối khác nhau đặc biệt với KPI nhà máy chủ yếu ở mỗi vị trí làm việc trong nhà máy. Hầu hết các chỉ số đều được đánh giá theo từng vụ. 

 • Giám đốc nhà máy:

  • Sản lượng sản phẩm đầu ra;
  • Tổng thu hồi;
  • Hiệu suất an toàn sản xuất;
  • Chỉ tiêu kỹ thuật môi trường cơ bản;
  • Chỉ tiêu cấp điện và hơi;
  • Chỉ tiêu thực hiện các quy định quản lý tài chính);
  • Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL;
  • Thực hiện cơ chế báo cáo;
  • An toàn lao động;
  • Hoàn thành các kế hoạch, dự án phát sinh trong vụ;
  • Tiết kiệm chi phí.
 • Phó giám đốc nhà máy:

  • Sản lượng sản phẩm đầu ra;
  • Tổng thu hồi ;
  • Hiệu suất an toàn sản xuất;
  • Chỉ tiêu kỹ thuật môi trường cơ bản;
  • Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL;
  • Tiết kiệm chi phí;
  • An toàn lao động;
  • Thực hiện cơ chế báo cáo.
 • Trưởng ca:

  • Trong vụ
   • Tỉ lệ sản phẩm nhập kho đáp ứng được yêu cầu chất lượng của công ty;
   • Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị trong ca;
   • Đảm bảo các chỉ số về môi trường;
   • An toàn lao động trong ca sản xuất;
   • Đảm bảo nhân lực cho ca sản xuất;
   • Tỷ lệ nội dung báo cáo tổng kết được lập theo đúng yêu cầu.
  • Ngoài vụ
   • Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL công đoạn;
   • Tiết kiệm chi phí.
 • Kỹ thuật nhiệt, cơ khí, điện

  • Trong vụ
   • Hiệu suất an toàn của thiết bị (mảng chuyên môn phụ trách);
   • Đảm bảo máy móc vận hành phục vụ sản xuất;
   • Tỷ lệ nội dung kế hoạch theo dõi đánh giá, kiểm tra và kiểm soát tình trạng được lập theo đúng yêu cầu;
   • Tỷ lệ nội dung kế hoạch phê duyệt được thực hiện tốt;
   • Tỉ lệ vi phạm trong theo dõi, đánh giá và giám sát vận hành bảo trì bảo dưỡng;
   • Tỉ lệ hồ sơ trang thiết bị được cập nhật đúng theo quy định.
  • Ngoài vụ
   • Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL công đoạn;
   • Tiết kiệm chi phí.
 • Hành chính nhà máy

  • Lập kế hoạch tiền lương đúng hạn và chính xác và được phê duyệt;
  • Lập báo cáo tổng hợp chi phí lao động mỗi công đoạn hàng tháng đúng hạn và chính xác và được phê duyệt;
  • Tính toán bảng lương đúng hạn và chính xác và được phê duyệt;
  • Lập kế hoạch đào tạo đúng hạn và được phê duyệt;
  • Lập kế hoạch bảo hộ lao động đúng hạn và được phê duyệt;
  • Cập nhật tài liệu hệ thống ISO đúng hạn và chính xác;
  • Thực hiện tốt công việc hành chính (sắp xếp, vệ sinh văn phòng làm việc).
 • Thống kê và kho

  • Báo cáo tập hợp chi phí đúng hạn và chính xác;
  • Đảm bảo không sai sót khi thực hiện công việc nhập xuất kho trên hệ thống;
  • Thực hiện được công việc quản lý kho;
  • Thực hiện được công việc cấp phát trang thiết bị, vật tư trong kho.
 • Thủ kho

  • Tiếp nhận đầy đủ;
  • Quản lý xuất hàng cho khách hàng ;
  • Thực hiện tổng hợp và báo cáo số liệu.
 • Kỹ thuật

  • Chỉ tiêu kỹ thuật môi trường cơ bản của nhà máy liên quan đến chuyên môn phụ trách;
  • Đảm bảo số lượng phục vụ sản xuất;
  • Thực hiện đúng quy trình;
  • Tiến độ thực hiện chuyên môn, cung cấp số liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất;
  • Nghiệm thu trang thiết bị liên quan;
  • Thực hiện các chế độ báo cáo.

 

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI nhà máy tại đây.

2. KPI phòng kinh doanh

Khác với KPI các phòng ban - KPI nhà máy, các chỉ số chuyên môn của từng vị trí trong hệ thống đánh giá KPI kinh doanh có những điểm tương đồng nhất định.

 • KPI kinh doanh của Trưởng phòng Kinh doanh

  • Công tác tham mưu cho lãnh đạo trong XD kế hoạch bán hàng năm;
  • Công tác  tham mưu cho lãnh đạo trong XD kế hoạch bán hàng quý;
  • Xây dựng các kế hoạch bán hàng theo tháng;
  • Doanh số bán hàng;
  • Tỷ lệ chi phí bán hàng/Doanh số;
  • Lợi nhuận thu được từ bán hàng;
  • Số lần nghiên cứu thị trường được thực hiện;
  • Tỷ lệ chi phí mua hàng/Doanh số mua;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong kỳ đánh giá?;
  • Mức độ kịp thời trong thực hiện các thủ tục xuất kho hàng hóa và nhập kho vật tư.
 • KPI kinh doanh của Phó phòng kinh doanh phụ trách mua hàng

  • Xây dựng kế hoạch mua hàng;
  • Tỷ lệ chi phí mua hàng/Doanh số mua;
  • Tỷ lệ đảm bảo kịp tiến độ mua hàng đáp ứng nhu cầu vụ SX;
  • Tỷ lệ mua vật tư chính xác;
  • Tỷ lệ đảm bảo kịp tiến độ mua hàng đáp ứng nhu cầu KH kiểm tu;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?
 • KPI kinh doanh của Nhân viên bán hàng

  • Tham gia xây dựng kế hoạch bán;
  • Doanh số bán hàng;
  • Tỷ lệ chi phí bán hàng / Doanh số;
  • Số khiếu nại, phản hồi tiêu cực từ khách hàng;
  • % doanh số nợ quá hạn;
  • Tỷ lệ tiếp xúc khách hàng ;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?
 • KPI kinh doanh của Nhân viên marketing và phát triển thị trường

  • Tham gia xây dựng kế hoạch bán;
  • Xây dựng kế hoạch Marketing;
  • Tỷ lệ chi phí  Mar / Doanh số bán hàng;
  • Số khiếu nại, phản hồi tiêu cực từ khách hàng;
  • Số lần nghiên cứu thị trường thực hiện được;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?
 • KPI kinh doanh của Nhân viên mua hàng

  • Xây dựng kế hoạch mua hàng;
  • Tỷ lệ chi phí mua hàng/Doanh số mua;
  • Tỷ lệ đảm bảo kịp tiến độ mua hàng đáp ứng nhu cầu vụ SX;
  • Tỷ lệ mua vật tư chính xác;
  • Tỷ lệ đảm bảo kịp tiến độ mua hàng đáp ứng nhu cầu KH kiểm tu;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?
 • KPI kinh doanh của Nhân viên thống kê tổng hợp

  • Tỷ lệ lỗi phiếu xuất nhập kho thực hiện;
  • Tỷ lệ báo cáo quyết toán sử dụng hóa đơn gửi đúng thời hạn?
  • Số lời phàn nàn về việc không hỗ trợ kịp thời;
  • Mức độ kịp thời trong thực hiện xuất kho hàng hóa và nhập kho vật tư;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?

 

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI kinh doanh tại đây.

3. KPI đội môi trường

 • Đội trưởng

  • Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ mà công ty giao.

 • Kỹ thuật kiêm tổ trưởng 3 ca

  • Tỉ lệ nước thải sau khi xử lý ra môi trường không đáp ứng được yêu cầu của Sở TN&MT Tỉnh;
  • Tỷ lệ báo cáo hàng ngày tác động nước thải ra ngoài môi trường cho đội trưởng đúng hạn;
  • Tỉ lệ sự cố được xử lý kỹ thuật kịp thời, không gây ảnh hưởng đến vận hành sản xuất;
  • Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tu được giao khoán (tiến độ, nội dung, dự toán chi phí được duyệt).
 • Trưởng ca

  • Tỉ lệ nước thải sau khi xử lý ra môi trường không đáp ứng được yêu cầu của Sở TN&MT Tỉnh;
  • Tỉ lệ sự cố được xử lý kỹ thuật kịp thời, không gây ảnh hưởng đến vận hành sản xuất;
  • Tỉ lệ mất mát thiết bị* được giao phụ trách trong quá trình kiểm tu (*các thiết bị được đánh giá là có giá trị và nằm trong danh mục được quản lý);
  • Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tu được giao khoán (tiến độ, nội dung, dự toán chi phí được duyệt).
 • Nhân viên kế toán thống kê và kho

  • Tỉ lệ thực hiện chấm công đủ và đúng
  • Tỉ lệ thực hiện nghiệm thu công việc đúng và kịp thời cho nhân viên trong đội (phối hợp với các phòng chức năng);
  • Tỉ lệ thanh toán lương và các chế độ khác đúng và kịp thời (phối hợp với các phòng chức năng);
  • Tỉ lệ gửi báo cáo thống kê tài chính đúng hạn cho Đội trưởng.
 • Nhân viên môi trường

  • Công nhân kỹ thuật

   • Tỉ lệ nước thải sau khi xử lý ra môi trường không đáp ứng được yêu cầu của Sở TN&MT Tỉnh;
   • Tỉ lệ sự cố được xử lý kỹ thuật kịp thời, không gây ảnh hưởng đến vận hành sản xuất;
   • Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tu được giao khoán (tiến độ, nội dung, dự toán chi phí được duyệt).
  • Công nhân lao động thủ công

   • Tỉ lệ hoàn thành công tác vệ sinh môi trường trong công ty;
   • Tỉ lệ hoàn thành công tác trồng và chăm sóc cây xanh & cây ăn quả trong công ty.

 

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI đội môi trường tại đây.

4. KPI phòng bảo vệ

 • KPI phòng bảo vệ của Trưởng phòng

  • Đảm bảo an ninh trật tự;
  • Mức độ đảm bảo an toàn tài sản;
  • Mức độ hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh cho công ty theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ;
  • Đảm bảo phòng chống cháy nổ theo quy định PCCC của NN;
  • Mức độ hoàn thành huấn luyện và triển khai PCCC tại doanh nghiệp.
 • KPI phòng bảo vệ của Phó phòng

  • Đảm bảo an ninh trật tự;
  • Mức độ đảm bảo an toàn tài sản;
  • Đảm bảo phòng chống cháy nổ theo quy định PCCC của NN;
  • Mức độ hoàn thành huấn luyện và triển khai PCCC tại doanh nghiệp.
 • KPI phòng bảo vệ của Tổ trưởng

  • Tỷ lệ tuân thủ việc đăng ký và hướng dẫn khách ra vào công ty;
  • Tỷ lệ tuân thủ việc đăng ký và cập nhật sổ sách cho các hàng hóa ra, vào công ty;
  • Số lần để xảy ra ách tắc xe ra vào công ty (giao, nhận hàng);
  • Số lần để xe chạy không đúng phân luồng đường xe vào cân nhập mía (chen ngang, chạy tắt);
  • Số lần vi phạm việc đăng ký, cập nhật sổ sách cho các nghiệp vụ (khách ra vào, hàng hóa ra vào, các nghiệp vụ khác theo quy định của công ty và của phòng);
  • Số lần xảy ra mất an ninh trật tự, mất tài sản trong khu vực được giao;
  • Số lần giao/nhận ca vi phạm quy định của công ty (không đúng giờ, không đúng vị trí…).
 • KPI phòng bảo vệ của Nhân viên bảo vệ

  • Tỷ lệ tuân thủ việc đăng ký và hướng dẫn khách ra vào công ty;
  • Tỷ lệ tuân thủ việc đăng ký và cập nhật sổ sách cho các hàng hóa ra, vào công ty;
  • Số lần để xảy ra ách tắc xe ra vào công ty (giao, nhận hàng);
  • Số lần để xe chạy không đúng phân luồng đường xe vào cân nhập mía (chen ngang, chạy tắt)?
  • Số lần vi phạm việc đăng ký, cập nhật sổ sách cho các nghiệp vụ (khách ra vào, hàng hóa ra vào, các nghiệp vụ khác theo quy định của công ty và của phòng);
  • Số lần xảy ra mất an ninh trật tự, mất tài sản trong khu vực được giao;
  • Số lần giao/nhận ca vi phạm quy định của công ty (không đúng giờ, không đúng vị trí…).

 

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI phòng bảo vệ tại đây.

5. KPI phòng công nghệ thông tin

 • KPI phòng công nghệ thông tin của Trưởng phòng

  • Tỷ lệ khắc phục sự cố liên quan đến các hệ thống dùng chung (server, đường truyền, tổng đài, thiết bị mạng loại trừ các trường hợp bất khả kháng);
  • Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ phức tạp từ người sử dụng hệ thống trong thời gian quy định (24h kể từ khi nhận được yêu cầu);
  • Số sáng kiến đề xuất trong kỳ;
  • Tỷ lệ thực hiện kế hoạch đổi mới nâng cấp/kế hoạch ban đầu đề ra;
  • Số lần vi phạm các quy định vận hành hệ thống, quy trình xử lý công việc làm ảnh hưởng đến hệ thống và người sử dụng?
  • Số lần sự cố liên quan đến các hệ thống dùng chung (server, đường truyền, tổng đài, thiết bị mạng) trong kỳ.
 • KPI phòng công nghệ thông tin của Quản trị hệ thống mạng, kiêm phụ trách hạ tầng CNTT

  • Tỉ lệ thời gian mạng thông suốt nhằm hỗ trợ cho hệ thống đo và cân trong vụ ép (>90% mạng thông suốt trong 1 giai đoạn = xuất sắc, yêu cầu là không để ngưng trệ hệ thống cân và đo quá 1 tiếng)?
  • Tỷ lệ cung cấp hình ảnh camera tại thời điểm theo yêu cầu của các phòng ban?
  • Tỉ lệ sai sót về bảo mật trong quá trình phân quyền (nếu có thì phải khắc phục trước khi có hậu quả rõ rệt);
  • Số lượng sáng kiến được áp dụng?
  • Mức độ duy trì hoạt động web và khắc phục sự cố trong 24h kể từ khi xảy ra (trừ các trường hợp bất khả kháng _TP xác nhận);
  • Mức độ đảm bảo an toàn dữ liệu?
  • Tỉ lệ cung ứng đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu? 
  • Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ đơn giản từ người sử dụng hệ thống trong thời gian quy định (30'/người);
  • Số lỗi vi phạm cập nhật hồ sơ trang thiết bị?
  • Tỉ lệ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ vận hành và đào tạo sử dụng CNTT đúng thời điểm và đúng nhu cầu.
 • KPI phòng công nghệ thông tin của Biên tập viên website, kiêm hỗ trợ vận hành hệ thống ứng dụng ERP

  • Tỷ lệ thông tin được cập nhật trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu cập nhật?
  • Tỷ lệ thực hiện khắc phục lỗi cho các sự cố thông thường trên website trong thời gian quy định (2 ngày làm việc)?
  • Tỷ lệ hỗ trợ thành công các lỗi hệ thống (cho người sử dụng) trong thời gian quy định;
  • Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu phân quyền truy cập và khai thác hệ thống cho nhân viên mới từ khi có yêu cầu đến khi hoàn thành;
  • Tỷ lệ cập nhật thành công users (thêm mới, xoá bỏ) trong thời gian quy định;
  • Tỉ lệ theo dõi hồ sơ, tài liệu của phòng, sắp xếp, xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000.

 

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI phòng công nghệ thông tin tại đây.

6. KPI phòng nhân sự

 • KPI nhân sự của Trưởng phòng Nhân sự

  • Tỷ lệ nhân viên được đào tạo ban đầu/tổng nhân viên tuyển dụng;
  • Sử dụng có hiệu quả ngân sách đào tạo;
  • Tỷ lệ nhân viên được học tập về an toàn lao động/tổng số nhân viên trong kỳ;
  • Tổng số vụ tai nạn lao động trong kỳ;
  • Số ý kiến phàn nàn của các đơn vị, phòng ban về BHLĐ, ATLĐ;
  • Tỷ lệ bản mô tả công việc cập nhật trên toàn công ty;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?
  • Tỷ lệ  công nhân trực tiếp SX được đào tạo về chuyên môn /tổng số công nhân trong kỳ;
  • Tỷ lệ người lao động phàn nàn về công tác tính lương;
  • Tỷ lệ số vụ hòa giải thành công về tranh chấp lao động phát sinh;
  • Tổ chức công tác đánh giá nhân sự đúng kỳ hạn quy định;
  • Tỷ lệ thông tin được cập nhật chính xác (xác định theo phương pháp kiểm tra xác suất: số hồ sơ sai hỏng/tổng hồ sơ quản lý);
  • Tỷ lệ nhân viên kêu ca, phàn nàn về giải quyết chế độ chính sách (bảo hiểm, thai sản, đau ốm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...) trong kỳ.
 • KPI nhân sự của Phó trưởng phòng Nhân sự - Phụ trách công tác tiền lương và chế độ chính sách

  • Tỷ lệ nhân viên có BHYT;
  • Tỷ lệ nhân viên thôi việc sau 60 ngày chưa được chốt sổ BHXH (tính từ khi hoàn chỉnh hồ sơ);
  • Tỷ lệ nhân viên kêu ca, phàn nàn về giải quyết chế độ chính sách (bảo hiểm, thai sản, đau ốm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...) trong kỳ;
  • Tỷ lệ đúng hạn của các báo cáo về tình hình thay đổi vĩ mô, vi mô của các hệ thống pháp luật và thông lệ liên quan đến chính sách;
  • Tỷ lệ chính xác của báo cáo thanh toán lương;
  • Số quyết định khen thưởng/kỷ luật ban hành đúng thời hạn;
  • Tỷ lệ số vụ thanh toán tiền chế độ cho CBNV đúng thời hạn;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?
 • KPI nhân sự của Nhân viên đào tạo, tuyển dụng, đánh giá

  • Tỷ lệ phản hồi hài lòng/tổng số khoá đào tạo nội bộ định kỳ thực hiện;
  • Tỷ lệ hoàn thành các khóa đào tạo nhân lực theo đúng với kế hoạch đề ra;
  • Tỷ lệ nhà cung cấp dịch vụ đào tạo sử dụng được đánh giá ở mức độ hài lòng từ khách hàng nội bộ;
  • Số lượt người đào tạo nội bộ thực hiện được/tổng số lượt người phải thực hiện đào tạo?
  • Tỷ lệ hài lòng của nhân viên đối với toàn bộ các khóa học đã thực hiện?
  • Tỷ lệ nhân viên hoàn thành thử việc?
  • Tỷ lệ nhân viên được đào tạo ban đầu?
  • Tỷ lệ hồ sơ tuyển dụng đúng đủ theo quy trình?
  • Tỷ lệ thông tin được cập nhật chính xác (xác định theo phương pháp kiểm tra xác suất: số hồ sơ sai hỏng/tổng hồ sơ quản lý);
  • Tỷ lệ sát hạch đạt yêu cầu của công nhân các nhà máy sau đào tạo;
  • Tổ chức công tác đánh giá nhân sự đúng kỳ hạn quy định;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?
 • KPI nhân sự của Nhân viên chế độ chính sách

  • Tỷ lệ chính xác của báo cáo thanh toán lương;
  • Số quyết định khen thưởng/kỷ luật ban hành đúng thời hạn;
  • Tỷ lệ số vụ thanh toán tiền chế độ cho CBNV đúng thời hạn;
  • Tỷ lệ thông tin được cập nhật chính xác (xác định theo phương pháp kiểm tra xác suất: số hồ sơ sai hỏng/tổng hồ sơ quản lý);
  • Tỷ lệ nhân viên kêu ca, phàn nàn về giải quyết chế độ chính sách (bảo hiểm, thai sản, đau ốm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...) trong kỳ;
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?
 • KPI nhân sự của Nhân viên BHLĐ, ATLĐ

  • Tỷ lệ nhân viên được học tập về an toàn lao động/tổng số nhân viên trong kỳ;
  • Xây dựng các kế hoạch về an toàn lao động và bảo hộ lao động, kế hoạch đào tạo về ATLĐ;
  • Tổng số vụ tai nạn lao động trong kỳ;
  • Số ý kiến phàn nàn của các đơn vị, phòng ban về BHLĐ, ATLĐ;
  • Tỷ lệ thông tin được cập nhật chính xác (xác định theo phương pháp kiểm tra xác suất: số hồ sơ sai hỏng/tổng hồ sơ quản lý);
  • Tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu chất lượng của ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?        

 

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI phòng nhân sự tại đây.

7. KPI phòng tài chính kế toán

 • Kế toán trưởng- Trưởng phòng

  • Tỷ lệ báo cáo tài chính, báo cáo thuế đúng hạn, chính xác?
  • Tỷ lệ báo cáo quản trị tài chính nội bộ nộp đúng hạn?
  • Tỷ lệ kế hoạch tài chính đúng hạn (bao gồm lập mới và điều chỉnh)?
  • Tỷ lệ hoàn thành kiểm kê nguồn vốn, tài sản cố định theo kế hoạch đề ra?
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ công việc phát sinh được hoàn thành/tổng phát sinh được giao trong kỳ?
 • Phó phòng

  • Tỷ lệ báo cáo được phân công soát xét của các công ty con, công ty thành viên được nộp đúng hạn/tổng báo cáo soát xét?
  • Tỷ lệ báo cáo được kiểm toán chấp nhận (không có điều chỉnh)/tổng báo cáo thực hiện trong kỳ?
  • Tỷ lệ báo cáo hợp nhất đúng hạn/tổng báo cáo trong kỳ (sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, sau 20 ngày kết thúc năm);
  • Chất lượng báo cáo quý đạt được dựa trên mức độ điều chỉnh kết quả báo cáo (tỷ lệ tính theo doanh thu)?
  • Tỷ lệ lỗi mắc phải trong các nghiệp vụ trực tiếp quản lý (thực hiện hoặc giám sát nhân viên) được phát hiện?
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ hoàn thành các công việc phát sinh/tổng công việc phát sinh.
 • Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán chi nhánh

  • Tỷ lệ báo cáo được kiểm toán chấp nhận (không có điều chỉnh)/tổng báo cáo thực hiện trong kỳ?
  • Tỷ lệ báo cáo chi tiết (thuộc các phần hành được phân công) chính xác/tổng báo cáo thực hiện?
  • Tỷ lệ báo cáo chi tiết, sổ chi tiết, phần hành chi tiết (trước ngày 5 của tháng tiếp theo) đúng hạn?
  • Tỷ lệ báo cáo thuế chính xác/tổng báo cáo thuế? Thời hạn theo quy định của Bộ tài chính;
  • Tỷ lệ lỗi mắc phải trong các nghiệp vụ trực tiếp quản lý được phát hiện?
  • Tỷ lệ báo cáo thuế đúng hạn/tổng báo cáo phải nộp?
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ hoàn thành các công việc phát sinh/tổng công việc phát sinh.
 • Kế toán tiền mặt

  • Tỷ lệ báo cáo các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,tiền vay, tiền ký quỹ (trước ngày 3 của tháng tiếp theo) đúng hạn?
  • Tỷ lệ công nợ quá hạn trong  kỳ (tạm ứng hoàn ứng)?
  • Tỷ lệ báo cáo quản trị chi phí thông báo đúng hạn  (ngày 15 của tháng tiếp theo)?
  • Tỷ lệ hoàn thành các công việc phát sinh/tổng công việc phát sinh;
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ lỗi mắc phải trong các nghiệp vụ trực tiếp quản lý được phát hiện?
 • Kế toán TSCĐ và XDCB dở dang

  • Tỷ lệ báo cáo chi tiết (thuộc các phần hành được phân công) chính xác/tổng báo cáo thực hiện?
  • Tỷ lệ báo cáo chi tiết, sổ chi tiết, phần hành chi tiết (trước ngày 5 của tháng tiếp theo) đúng hạn?
  • Tỷ lệ lỗi mắc phải trong các nghiệp vụ trực tiếp quản lý được phát hiện?
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ hoàn thành các công việc phát sinh/tổng công việc phát sinh.
 • Kế toán ngân hàng, tiền vay

  • Tỷ lệ thanh toán đúng hạn chính xác các khoản nợ gốc, lãi vay ngân hàng?
  • Tỷ lệ hồ sơ vay tiền lập  đúng hạn theo kế hoạch vay tiền đã được phê duyệt, hồ sơ chính xác không bị trả lại?
  • Tỷ lệ kế hoạch tài chính tháng đúng hạn (trước ngày 25 hàng tháng) đúng hạn?
  • Tỷ lệ báo cáo tình hình thực hiện tài chính (ngày 20 tháng tiếp theo) đúng hạn?
  • Tỷ lệ thực hiện thông báo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đến các đơn vị (trước 20 tháng sau) đúng hạn?
  • Tỷ lệ báo cáo chi tiết, sổ chi tiết, phần hành chi tiết (sau 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng) đúng hạn?
  • Tỷ lệ lỗi mắc phải trong các nghiệp vụ trực tiếp quản lý được phát hiện?
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ hoàn thành các công việc phát sinh/tổng công việc phát sinh.
 • Kế toán công nợ vùng nguyên liệu

  • Số lỗi mắc phải trong quá trình thực hiện ứng trước đầu tư không theo đúng quy trình, đúng chính sách?
  • Số lỗi mắc phải trong thực hiện thanh toán tiền mía?
  • Tỷ lệ  toàn bộ các báo cáo chi tiết, sổ chi tiết, phần hành chi tiết trực tiếp phụ trách hoàn thành chính xác?
  • Tỷ lệ  toàn bộ các báo cáo chi tiết, sổ chi tiết, phần hành chi tiết trực tiếp phụ trách hoàn thành đúng hạn (trước ngày 5 của tháng tiếp theo)?
  • Tỷ lệ lỗi mắc phải trong các nghiệp vụ trực tiếp quản lý được phát hiện?
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ hoàn thành các công việc phát sinh/tổng công việc phát sinh.
 • Kế toán giá thành, kế toán nhà máy, kế toán công nợ nội bộ, phải trả khác, kế toán lương (lương, thuế TNCN, trích lập dự phòng nghỉ việc)

  • Số lỗi mắc phải khi thực hiện báo cáo tình hình thực hiện định mức? (Thời hạn trước ngày 20 của tháng kế tiếp);
  • Tỷ lệ báo cáo quyết toán tài chính định kỳ tại các nhà máy đảm bảo đúng hạn và chính xác?
  • Tỷ lệ báo cáo quyết toán chi phí kiểm tu SCL và quyết toán vụ sản xuất (chậm nhất trước 45 ngày sau khi kết thúc vụ) đúng hạn? 
  • Tỷ lệ báo cáo chi tiết, sổ chi tiết, phần hành chi tiết (trước ngày 5 của tháng tiếp theo) đúng hạn?
  • Tỷ lệ bảng lương bị chậm trả (theo thời hạn do phòng NS đề ra) do lỗi chủ quan (ngoại trừ trường hợp phải làm lại do lỗi từ phòng NS)?
  • Tỷ lệ lỗi mắc phải trong các nghiệp vụ trực tiếp quản lý được phát hiện?
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ hoàn thành các công việc phát sinh/tổng công việc phát sinh.
 • Thủ quỹ

  • Tỷ lệ phiếu thu tạm ứng hoàn tất trong ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của kế toán?
  • Tỷ lệ chính xác giữa tiền mặt, tài sản có giá trị, giấy tờ có giá trị khác trong két và sổ quỹ (thông qua kiểm tra đột xuất)?
  • Tỷ lệ hồ sơ đạt chuẩn (đầy đủ giấy tờ theo quy định thanh toán)?
  •  Tỷ lệ tuân thủ  quy trình bảo quản tiền mặt, phòng chống cháy nổ, bảo quản tài liệu chứng từ theo đúng quy định?
  • Tỷ lệ lỗi mắc phải trong các nghiệp vụ trực tiếp quản lý được phát hiện?
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ hoàn thành các công việc phát sinh/tổng công việc phát sinh.
 • Đại lý nhận lệnh chứng khoán

  • Tỷ lệ khách hàng mới/tỷ lệ dự kiến theo kế hoạch?
  • Tỷ lệ báo cáo giao dịch phát sinh, báo cáo doanh thu định kỳ đúng hạn/tổng báo cáo phải thực hiện trong kỳ?
  • Tỷ lệ hoa hồng thực hiện được/kế hoạch?
  • Tỷ lệ báo cáo phân tích chứng khoán thực hiện/tổng báo cáo phải thực hiện trong kỳ?
  • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ về dịch vụ của bộ phận?
  • Tỷ lệ khách hàng hài lòng về dịch vụ của đại lý?

 

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI phòng tài chính kế toán tại đây.

8. KPI kế hoạch kỹ thuật

 • Kỹ sư điện

  • Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán trong kỳ;
  • Chất lượng thẩm định các dự toán trong kỳ;
  • Tiến độ triển khai kế hoạch SCL, phát sinh có liên quan;
  • Vật tư và thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định kỹ thuật;
  • Phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời sự cố điện trong toàn công ty;
  • Thực hiện các chế độ báo cáo.
 • Kỹ sư cơ khí

  • Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán trong kỳ;
  • Chất lượng thẩm định các dự toán trong kỳ;
  • Tiến độ triển khai kế hoạch SCL, phát sinh có liên quan;
  • Vật tư và thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định kỹ thuật ;
  • Phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời sự cố về cơ khí trong toàn công ty;
  • Thực hiện các chế độ báo cáo.
 • Quản lý Xây dựng cơ bản

  • Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán XDCB trong kỳ;
  • Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán XDCB phát sinh;
  • Mức độ chính xác các dự toán;
  • Tiến độ triển khai các công trình XDCB trong kỳ;
  • Tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán các công trình XDCB;
  • Thực hiện các chế độ báo cáo.
 • Kế hoạch và điều phối

  • Tiến độ lập kế hoạch trong kỳ;
  • Tiến độ giao kế hoạch cho các đơn vị;
  • Tiến độ thống kê báo cáo;
  • Xử lý kịp thời các phát sinh trong kỳ;
  • Quản lý đất đai đúng thủ tục và quy định;
  • Thực hiện các chế độ báo cáo;
 • Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật

  • Tiến độ lập và phê duyệt kế hoạch, định mức trong kỳ (SXKD, SCL...);
  • Tiến độ giao kế hoạch cho các đơn vị (SXKD, SCL…);
  • Tiến độ thực hiện thống kê, báo cáo;
  • Tiến độ thực hiện XDCB (lập, phê duyệt, nghiệm thu);
  • Tiến độ thực hiện các công việc quản lý đất đai;
  • Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ.

 

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI kế hoạch kỹ thuật tại đây.

9. KPI kiểm soát chất lượng

 • Trưởng phòng

  • Số lượng lượt khiếu nại của khách hàng sử dụng sản phẩm đối với chất lượng sản phẩm của công ty;
  • Số lần bị phàn nàn của người trồng mía về cân sai, đo chữ đường sai;
  • Số lần kiểm tra của ban ngành quản lý trực tiếp (sở môi trường, vệ sinh, y tế…) đánh giá công ty không đạt tiêu chuẩn;
  • Số lần xảy ra sự cố máy móc (thiết bị đo lường, kiểm định…) ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (không có thiết bị thay thế);
  • Tỷ lệ báo cáo tổng hợp đánh giá hiệu quả sản xuất của hai nhà máy theo định kỳ đảm bảo chính xác và đúng hạn;
  • Hiệu quả của xử lý môi trường theo chỉ tiêu giao khoán.
 • Phó phòng phụ trách kỹ thuật phân tích

  • Tỷ lệ báo cáo  kế hoạch công tác chuyên môn và tổng kết đánh giá tình hình hoạt động thực hiện đúng thời hạn yêu cầu;
  • Tỷ lệ báo cáo tổng hợp đánh giá hiệu quả sản xuất của hai nhà máy theo định kỳ đảm bảo chính xác và đúng hạn;
  • Số lượng phản hồi của khách hàng nội bộ không hài lòng về chất lượng mía/mật rỉ;
  • Số lượng lượt khiếu nại của khách hàng sử dụng sản phẩm đối với chất lượng sản phẩm của công ty;
  • Số lượng lượt khiếu nại của khách hàng liên quan đến thông tin sản phẩm,nhãn hiệu hàng hoá;
  • Tỷ lệ tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát, bảo trì thuộc lĩnh vực chuyên môn (phân tích kỹ thuật) và hệ thống quản lý chất lượng được ban hành kịp thời và đảm bảo chất lượng?
 • Phó phòng phụ trách môi trường

  • Số lần kiểm tra của ban ngành quản lý trực tiếp (sở môi trường, vệ sinh, y tế…) đánh giá công ty không đạt tiêu chuẩn;
  • Số lần phát sinh sự cố môi trường không được lập biên bản kịp thời;
  • Hiệu quả xử lý môi trường theo chỉ tiêu ban hành;
  • Tỷ lệ báo cáo xử lý môi trường hàng ngày đúng hạn (trong ngày, thời gian theo đúng quy trình xử lý của công ty), kịp thời (xử lý ngay được sự cố phát sinh).
 • Chuyên viên kỹ thuật phân tích

  • Tỷ lệ báo cáo chính xác (hàng ngày) về chữ đường (CSS) và khối lượng mía cân?
  • Số lần xảy ra sự cố máy móc (thiết bị đo lường, kiểm định…) ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (không có thiết bị thay thế)?
  • Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường (máy đo pol,máy đo Ph, máy đo độ ẩm, tạp vật….) đúng thời hạn (nộp trước Q3)?
  • Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị/kế hoạch đề ra?
  • Lập dự toán nhân công, vật tư kiểm tu thiết bị đúng hạn (20 ngày sau khi kết thúc vụ ép)?
  • Số lần bị phàn nàn của người trồng mía về cân sai, đo chữ đường sai?
 • Chuyên viên kỹ thuật môi trường

  • Số lần phát sinh sự cố môi trường không được lập biên bản kịp thời (dựa vào xác nhận của TBP/BLĐ/Ban kiểm soát)?
  • Tỷ lệ báo cáo xử lý môi trường hàng ngày đúng hạn (trong ngày, thời gian theo đúng quy trình xử lý của công ty), kịp thời (xử lý ngay được sự cố phát sinh)?
  • Số lần bị các cơ quan chức năng trên địa bàn phàn nàn về môi trường (trong phạm vi công việc) không do lỗi khách quan?
 • Pha chế hóa chất

  • Số lần pha hoá chất không đạt tiêu chuẩn (căn cứ trên sổ trực hàng ngày của bộ phận kỹ thuật phân tích)?
  • Tỷ lệ tiêu hao vật tư so với kế hoạch lập ra?
  • Số báo cáo thực hiện (báo cáo sản xuất hàng ngày, báo cáo bán chế phẩm) không đúng thời hạn và không chính xác (xác nhận của CB phụ trách trực tiếp)?
  • Số phản hồi của khách hàng nội bộ về chất lượng vôi, hoá chất, muối (được xác nhận tính chính xác= kết quả kiểm tra lại) không đạt yêu cầu?
  • Số lần kiểm tra mức độ chính xác giữa hoá chất tồn thực tế/số lượng hoá chất trên sổ sách đảm bảo chính xác?
  • Số phản hồi của CBNV trong phòng về chậm lương, không chính xác về lương (do chấm công gây ra)?

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI kiểm soát chất lượng tại đây.

10. KPI phòng đầu tư

 • Trưởng phòng Đầu tư và phát triển dự án

  • Tỷ lệ các báo cáo thực hiện đúng hạn?
  • Tỷ lệ hoàn thành các kế hoạch đầu tư thêm, thoái vốn, các giải pháp hoàn thiện/tổng số đầu mục được phê duyệt?
  • Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu doanh số về tự doanh chứng khoán/mục tiêu kế hoạch được phê duyệt?
  • Tỷ lệ các đề xuất được đưa vào áp dụng, hoặc được đánh giá tốt của ban lãnh đạo/tổng đề xuất thực hiện?
  • Tỷ lệ các công việc phát sinh hoàn thành/tổng phát sinh được giao trong kỳ?
  • Tỷ lệ các khoản đầu tư (công ty con, công ty liên kết, góp vốn) đạt mục tiêu tài chính/tổng đầu tư duy trì trong kỳ?
 • Chuyên viên phân tích tài chính

  • Tỷ lệ báo cáo phân tích định kỳ nộp đúng hạn?
  • Tỷ lệ báo cáo đột xuất đúng hạn?
  • Tỷ lệ các đề xuất được đưa vào áp dụng (hoặc được HĐQT và BGĐ đánh giá tốt)/tổng đề xuất thực hiện trong kỳ?
  • Tỷ lệ các phương án đầu tư đề xuất đạt hiệu quả tốt (đạt từ …% theo kế hoạch)/tổng phương án đề xuất?
  • Tỷ lệ giảm thiểu rủi ro tài chính cho công ty?
 • Chuyên viên phát triển dự án

  • Tỷ lệ các dự án được duyệt/tổng dự án đề xuất?
  • Tỷ lệ các dự án triển khai đúng hạn/tổng dự án đang triển khai?
  • Tỷ lệ báo cáo tiến độ và kết quả dự án đúng hạn/tổng báo cáo phải thực hiện trong kỳ?
  • Tỷ lệ dự án đạt hiệu quả tài chính/tổng dự án triển khai?
  • Tỷ lệ báo cáo đề xuất ý tưởng dự án thực hiện trong kỳ/chỉ tiêu được giao trong kỳ?

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI phòng đầu tư tại đây.

11. Tiêu chí chung (II, III, IV)

 • II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
  • Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyển dụng nhân lực trong kỳ;
  • Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc trong bộ phận so với tỷ lệ cùng kỳ năm trước;
  • Tỷ lệ nhân viên thử việc ký hợp đồng lao động chính thức;
  • Mức độ hoàn thành chỉ số chuyên môn bình quân của CBNV quản lý trực tiếp;
  • Mức độ chấp hành kỷ luật bình quân của toàn bộ nhân viên trực tiếp quản lý (báo cáo trực tiếp);
  • Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên thuộc diện quản lý (báo cáo trực tiếp);
  • Tỷ lệ phản ứng trái chiều từ nhân viên về kết quả đánh giá quý;
  • Kết quả đánh giá chéo;
 • III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
  • Đảm bảo ngày công;
  • Chấp hành giờ giấc (giờ làm việc, giờ họp hành);
  • Tập trung trong công việc (không làm việc riêng, không nói chuyện riêng, tụ tập, phân tán trong khi làm việc…);
  • Chấp hành nội quy nội bộ công ty;
  • Tham gia các buổi họp sinh hoạt chung (đi muộn, về sớm);
  • Tuân thủ điều động trong công việc, không có thái độ lãn công;
  • Kỷ luật giờ giấc làm việc hàng ngày (theo quy định tại văn phòng và công trình);
  • Đảm bảo thông tin thông suốt (khi làm việc ngoài văn phòng: nhấc máy điện thoại khi có số điện thoại từ văn phòng hoặc gọi lại ngay);
  • Kỷ luật giờ giấc họp hành (triệu tập đột xuất);
  • Chấp hành chế độ bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động;
  • Kết quả đánh giá chéo của đơn vị liên quan (không áp dụng với trưởng phó đơn vị vì đã đánh giá vào chỉ tiêu quản lý đơn vị).
 • IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
  • Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đào tạo cá nhân

Tải ngay mẫu KPI các phòng ban - KPI Tiêu chí chung (II, III, IV) tại đây.

Tin Khác