Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Câu hỏi trắc nghiệm mạng căn bản - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm mạng căn bản - Phần 1: Dành cho sinh viên đang học mạng máy tính căn bản, quản trị mạng, sinh viên năm cuối ôn tập chuẩn bị xin việc.

Câu hỏi trắc nghiệm mạng căn bản - Phần 1

1. Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1 
    B. Tầng 2 
    C. Tầng 3 
    D. Tất cả đều sai 

2. Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai

3. Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai

4. Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai

5. Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Từ tầng 3 trở lên
    D. Tất cả đều sai

6. Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?
    A. 1 
    B. 2
    C. 3
    D. 4

7. Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?
    A. 1 collision
    B. 2 collision
    C. 1 collision/1port
    D. tất cả đều đúng

8. Thiết bị Switch có bao nhiêu Broadcast domain?
    A. 1 
    B. 2
    C. 3
    D. tất cả đều sai

9. Thiết bị Hub có bao nhiêu Broadcast domain?
    A. 1 
    B. 2
    C. 3
    D. tất cả đều đúng
10. Thiết bị Router có bao nhiêu collision domain ?
    A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. tất cả đều sai

11. Thiết bị router có bao nhiêu Broadcast domain?
    A. 1 broadcast/1port
    B. 2
    C. 3
    D. 4

12. Cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?
    A. 10
    B. 20
    C. 100
    D. 200
13. Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét ?
    A. 1000
    B. 2000
    C. lớn hơn 1000
    D. tất cả đều sai

14. Để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào?
    A. Thẳng 
    B. Chéo 
    C. Kiểu nào cũng được 
    D. Tất cả đều sai 

15. Thiết bị Repeater xử lý ở:
    A. Tầng 1: Vật lý
    B. Tầng 2: Data Link
    C. Tầng 3: Network
    D. Tầng 4 trở lên

16. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch: 
    A. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI.
    B. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI.
    C. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của mô hình OSI.
    D. Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI.

17. Chọn phát biểu ĐÚNG về switch và hub:
    A. Sử dụng HUB hiệu quả hơn, do HUB làm tăng kích thước của collision-domain.
    B. Sử dụng SWITCH hiệu quả hơn, do SWITCH phân cách các collision-domain.
    C. HUB và SWITCH đều cho hiệu suất hoạt động ngang nhau, tuy nhiên SWITCH cho phép cấu hình để thực hiện một số công việc khác nên đắt tiền hơn.
    D. HUB làm tăng hiệu năng của mạng do chỉ chuyển các tín hiệu nhị phân mà không xử lý gì hết. Khác với SWITCH phải xử lý các tín hiệu trước khi truyền đi nên làm tăng độ trễ dẫn đến giảm hiệu năng mạng.

18. Cáp UTP được sử dụng với đầu nối là:
    A. RJ45
    B. BNC
    C. Cả hai
    D. Các câu trên đều sai

19. Khoảng cách tối đa cho cáp UTP là :
    A. 185m.
    B. 100m.
    C. 150m.
    D. 50m.

20. Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích:
    A. Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích, …)
    B. Quản lý tập trung, bảo mật và backup tốt
    C. sử dụng các dịch vụ mạng.

    D. Tất cả đều đúng.

21. Kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với nhau trong phạm vi một văn phòng gọi là:
    A. LAN
    B. WAN
    C. MAN
    D. Internet

22. Mạng Internet là sự phát triển của:
    A. Các hệ thống mạng LAN.
    B. Các hệ thống mạng WAN.
    C. Các hệ thống mạng Intranet.
    D. Cả ba câu đều đúng.

23. Kiến trúc một mạng LAN có thể là:
    A. RING
    B. BUS
    C. STAR
    D. Có thể phối hợp các mô hình trên

24. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho cấu hình Star
    A. Cần ít cáp hơn nhiều so với các cấu hình khác.
    B. Khi cáp đứt tại một điểm nào đó làm toàn bộ mạng ngưng hoạt động.
    C. Khó tái lập cấu hình hơn so với các cấu hình khác.
    D. Dễ kiểm soát và quản lý tập trung.

25. Mô tả nào thích hợp cho mạng Bus
    A. Cần nhiều cáp hơn các cấu hình khác.
    B. Phương tiện rẻ tiền và dễ sử dụng.
    C. Dễ sửa chữa hơn các cấu hình khác.
    D. Số lượng máy trên mạng không ảnh hưởng đến hiệu suất mạng.

26. Môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là:
    A. Các loại cáp như: đồng trục, xoắn đôi, Cáp quang, cáp điện thoại,...
    B. Sóng điện từ,...
    C. Tất cả môi trường nêu trên

27. Việc nhiều các gói tin bị đụng độ trên mạng sẽ làm cho:
    A. Hiệu quả truyền thông của mạng tăng lên
    B. Hiệu quả truyền thông của mạng kém đi
    C. Hiệu quả truyền thông của mạng không thay đổi
    D. Phụ thuộc vào các ứng dụng mạng mới tính được hiệu quả.

28. Kỹ thuật dùng để truy cập đường truyền trong mạng Ethernet là:
    A. Token passing
    B. CSMA/CD
    C. Tất cả đều sai

29. Kỹ thuật dùng để truy cập đường truyền trong mạng Ring là:
    A. Token passing
    B. CSMA/CD
    C. Tất cả đều đúng

30. Cho biết đặc điểm của mạng Ethernet 100BaseTX: (chọn 3)
    A. Sử dụng cáp xoắn đôi loại 3 (UTP cat3).
    B. Dùng HUB/SWITCH để kết nối hoặc kết nối trực tiếp giữa hai máy tính.
    C. Hoạt động ở tốc độ 100Mbps.
    D. Sử dụng connector RJ-45.
    E. Sử dụng connector BNC.

31. Đơn vị của “băng thông là”: (chọn các đáp án đúng)
    A. Hertz (Hz).
    B. Volt (V).
    C. Bit/second (bps).
    D. Ohm (Ω).

32. Định nghĩa giao thức (protocol): (chọn 2)
    A. Là các tín hiệu nhị phân truyền đi trước khi truyền dữ liệu thật sự.
    B. Là một tập các quy ước, thoả thuận mà các thiết bị trên mạng phải tuân theo để có thể liên lạc được với nhau.
    C. Là cơ chế “bắt tay ba lần” mà mọi thiết bị mạng đều phải thực hiện khi khởi động.
    D. Là một tập các đặc tả mà mọi nhà sản xuất sản phẩm mạng phải dựa theo để thiết kế sản phẩm của mình.

33. Trong chồng giao thức TCP/IP, ở tầng Transport có những giao thức nào: (chọn 2)
    A. SMTP.
    B. TCP.
    C. UDP.
    D. HTTP.

34. Giao thức FTP sử dụng cổng dịch vụ số (chọn 2):
    A. 20
    B. 21
    C. 25
    D. 53
35. Giao thức SMTP sử dụng cổng dịch vụ số:
    A. 110
    B. 23
    C. 25
    D. 53
36. Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số:
    A. 110
    B. 23
    C. 25
    D. 53

37. Để kết nối hai HUB với nhau ta sử dụng kiểu bấm cáp:
    A. Thẳng (straight-through).
    B. Chéo (cross-over).
    C. Console.
    D. Tất cả đều đúng.

38. Trên server datacenter (HĐH Windows 2003) có chia sẻ một thư mục dùng chung đặt tên là software. Lệnh để ánh xạ thư mục trên thành ổ đĩa X:\ cục bộ trên máy là:
    A. Net map X:=\\datacenter\software
    B. Net use X: \\datacenter\software
    C. Mapping X: = \\datacenter\software
    D. Net use X: = \\datacenter\software

39. Trong mô hình mạng hình sao (star model), nếu hub xử lý trung tâm bị hỏng thì:
    A. Mạng không thể tiếp tục hoạt động.
    B. Mạng vẫn hoạt động bình thường ở các nhánh nhỏ.
    C. Không sao cả, Hub xử lý trung tâm ko có ý nghĩa trong mô hình sao.

 

40. Trong mô hình mạng kiểu bus, nếu một máy tính bị hỏng thì:
     A. Cả mạng ngừng làm việc.
     B. Mạng vẫn có thể làm việc được, tuy nhiên các truy cập đến máy bị hỏng là không thể.
     C. Làm đường bus bị hỏng.

(Còn tiếp phần 2)

Tin Khác